NYHETER - ARKIV
ARKIV

Nyheter om varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv.

Høringssvar til NOU 2018: 6

Høringssvar til NOU 2018: 6

Frist for høringssvar til NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern gikk ut 11. september. Innsendte høringsuttalelser foreligger på Regjeringen.no.

 

Arendalsuka 2018: Får vi et bedre varslervern?

Arendalsuka 2018: Får vi et bedre varslervern?

Varslerdebatt på Mediebåten tirsdag 14. august. Alle er enige om at varslervernet må styrkes. I mars la et regjeringsoppnevnt utvalg frem forslag til hvordan det kan skje. Men vil det hjelpe? Og hva trengs? Hvor langt er politikerne villige til å gå for å styrke varslerinstituttet? Høringsfristen går ut i september.

Program

Omtale hos Medier24

Youtube: Konferanse for Varsling og samfunnsansvar

Youtube: Konferanse for Varsling og samfunnsansvar

Opptak fra Konferanse for varsling og samfunnsansvar i Oslo 17. april 2018 er tilgjengelig på Youtube. Konferansen ble arrangert av Rettsgruppen for varsling og etikk.

Program

Rettsgruppen for varsling og etikk på Youtube

Varslingsutvalget - NOU 2018: 6

Varslingsutvalget - NOU 2018: 6

Varslingsutvalget leverte sin innstilling 15. mars 2018, «Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet» (NOU 2018: 6). Varslingsutvalgets mandat var å foreta en helhetlig gjennomgang av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og vurdere om det er behov for å foreslå lovendringer og/eller andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. Høringsfrist er 3. september 2018.

Varslingsutvalgets nettsted

Oversikt over forslag i NOU 2018: 6

Folkemøte om varsling på Litteraturhuset i Fredrikstad

Folkemøte om varsling på Litteraturhuset i Fredrikstad

Det å ta opp kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er vanskelig for mange. Det er ikke en lett vei å gå. Hva er det som gjør at varslere hylles med priser av noen og fryses ut av andre? Hva kan gjøres for å få mer åpenhet om de viktige tingene i arbeidslivet? Er lovverket godt nok eller må det en holdningsendring til? Og, hva skjer hvis varsling misbrukes?

Torsdag 28. september 2017 kl. 19 arrangeres det folkemøte om varsling på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Konferanse: «Varsling, ytringsfrihet og lojalitet i helsetjenesten» 20. til 21. november

Konferanse: «Varsling, ytringsfrihet og lojalitet i helsetjenesten» 20. til 21. november

Konferanse: «Varsling, ytringsfrihet og lojalitet i helsetjenesten» 20. til 21. november på Felix konferansesenter i Oslo.

Møt og lær av advokater, jurister, leger, sykepleiere, pressefolk og varslerne med stor faglig tyngde. Gjennom presentasjoner og praksiseksempler vil konferansen belyse ulike sider ved tematikken, og gi deltakerne mer kunnskap som grunnlag for å vite mest mulig om varsling, ytringsfrihet og lojalitet.

Se program og påmelding her.

Kommuner bryter grunnloven

Kommuner bryter grunnloven

Kommunale sjefer bryter gang på gang Grunnloven når de irettesetter ansatte som har uttalt seg offentlig.

– Sivilombudsmannen har oppfordret kommunene til å rydde opp i interne regelverk som begrenser de ansattes rett til å uttale seg. Det arbeidet bør fortsette. Her bør alle offentlig sentralt plasserte ledere og tillitsvalgte gå gjennom reglementet, sier forskningssjef Sissel Trygstad i Fafo.

Les hele saken i Dagens Næringsliv.

Frokostmøte om varsling hos Fritt Ord

Frokostmøte om varsling hos Fritt Ord

Torsdag 22. juni arrangerte Fritt Ord og Fafo frokostmøte om varsling, ytringsfrihet og ytringskultur i offentlig sektor. Møtet var godt besøkt, med over 100 påmeldte blant annet fra offentlig sektor og forskningsmiljøene. Lenker til filmopptak av presentasjonene og den påfølgende paneldebatten, samt Power Point-presentasjonene brukt under møtet finnes nederst i denne saken.

Frokostmøte om ytringsfrihet og varsling i offentlig sektor

Frokostmøte om ytringsfrihet og varsling i offentlig sektor

Fritt Ord inviterer, sammen med Fafo til frokostmøte torsdag 22. juni kl, 8.30 i Fritt Ords lokaler. Tema er ytringsklima og varsling i offentlig sektor. Hvordan står det egentlig til med ytringskulturen i offentlig sektor? Begrenser arbeidsgivere ytringsfriheten? Tør arbeidstakere å melde ifra om kritikkverdige forhold? Det blir kommentarer fra Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger og Kristin Holm Jensen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer og meld deg på

Illustrasjon: Oda Sofie Granholt

Ny bok om ytringsvilkår i offentlig sektor

Hvor trekkes grensene i den offentlige debatten? Hva slags ytringer blir møtt med moralsk fordømmelse, skarp offentlig debatt eller simpelthen stille forbigåelse? Og hva er konsekvensene for dem som ytrer seg? Boka Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere er sluttresultatet av prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017, som er finansiert av Fritt Ord.

Foto: Hordaland fylkeskommune

Må lære mer om varsling

Én av de største utfordringene når det gjelder varsling, er mangel på kompetanse. Det gjelder både blant politikere og i samfunnet for øvrig, mener advokat Birthe Eriksen. Hun sitter i ekspertutvalget som neste år skal legge fram en offentlig utredning om varsling. Kommunal Rapport har laget en podcast om temaet

Innførte nytt varslersystem: Fikk 15 varslinger på 1,5 år

Innførte nytt varslersystem: Fikk 15 varslinger på 1,5 år

Kjell Gåsbakk i Møller Gruppen mener det er naivt å tro at det ikke også skjer ting i selskap som mener de er gode på etikk. Han forteller at de ikke hadde varslingsrutiner som fanget opp varslinger sentralt tidligere.

Les hele saken hos E24

ARKIV