NYHETER - 2018
ARKIV
Høringssvar til NOU 2018: 6

Høringssvar til NOU 2018: 6

Frist for høringssvar til NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern gikk ut 11. september. Innsendte høringsuttalelser foreligger på Regjeringen.no.

 

Arendalsuka 2018: Får vi et bedre varslervern?

Arendalsuka 2018: Får vi et bedre varslervern?

Varslerdebatt på Mediebåten tirsdag 14. august. Alle er enige om at varslervernet må styrkes. I mars la et regjeringsoppnevnt utvalg frem forslag til hvordan det kan skje. Men vil det hjelpe? Og hva trengs? Hvor langt er politikerne villige til å gå for å styrke varslerinstituttet? Høringsfristen går ut i september.

Program

Omtale hos Medier24

Youtube: Konferanse for Varsling og samfunnsansvar

Youtube: Konferanse for Varsling og samfunnsansvar

Opptak fra Konferanse for varsling og samfunnsansvar i Oslo 17. april 2018 er tilgjengelig på Youtube. Konferansen ble arrangert av Rettsgruppen for varsling og etikk.

Program

Rettsgruppen for varsling og etikk på Youtube

Varslingsutvalget - NOU 2018: 6

Varslingsutvalget - NOU 2018: 6

Varslingsutvalget leverte sin innstilling 15. mars 2018, «Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet» (NOU 2018: 6). Varslingsutvalgets mandat var å foreta en helhetlig gjennomgang av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og vurdere om det er behov for å foreslå lovendringer og/eller andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. Høringsfrist er 3. september 2018.

Varslingsutvalgets nettsted

Oversikt over forslag i NOU 2018: 6

ARKIV