PROSJEKTER
ARKIV

Stiftelsen Fritt Ord har støttet eller initiert en rekker prosjekter som berører varslingstematikken. Her finner du mer informasjon noen av de mest sentrale prosjektene.

Avslutningskonferanse for prosjektet Status for ytringsfriheten

Institutt for samfunnsforskning og Fritt Ord inviterer til avslutningskonferanse for prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017 og lansering av boken Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere på Litteraturhuset fredag 9. juni 2017 kl. 10.30–15.45.

Les mer hos Fritt Ord

Ytringsfrihetens kår i offentlig sektor

Forskningsstiftelsen Fafo skal, med støtte fra Fritt Ord, systematisere og analysere saker som har vært meldt inn og blitt behandlet av Sivilombudsmannen i perioden 2004-2016.

Status for ytringsfriheten i Norge

«Status for ytringsfriheten i Norge» 2015-2017 er en videreføring av forskningsprosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge 2013-2014 - Fritt Ords monitorprosjekt». Det ledes av Institutt for samfunnsforskning (ISF).

ARKIV