Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, slik som lovbrudd, brudd på forskrifter, interne regler eller retningslinjer. Denne nettsiden samler ulike ressurser om varsling  og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv, og oppdateres med relevante nyhetssaker og ny forskning på feltet. Les mer her.

Frokostmøte om varsling hos Fritt Ord

Torsdag 22. juni arrangerte Fritt Ord og Fafo frokostmøte om varsling, ytringsfrihet og ytringskultur i offentlig sektor. Møtet var godt besøkt, med over 100 påmeldte blant annet fra offentlig sektor og forskningsmiljøene. Lenker til filmopptak av presentasjonene og den påfølgende paneldebatten, samt Power Point-presentasjonene brukt under møtet finnes nederst i denne saken.

Ny bok om ytringsvilkår i offentlig sektor

Hvor trekkes grensene i den offentlige debatten? Hva slags ytringer blir møtt med moralsk fordømmelse, skarp offentlig debatt eller simpelthen stille forbigåelse? Og hva er konsekvensene for dem som ytrer seg? Boka Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere er sluttresultatet av prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017, som er finansiert av Fritt Ord.

Må lære mer om varsling

Én av de største utfordringene når det gjelder varsling, er mangel på kompetanse. Det gjelder både blant politikere og i samfunnet for øvrig, mener advokat Birthe Eriksen. Hun sitter i ekspertutvalget som neste år skal legge fram en offentlig utredning om varsling. Kommunal Rapport har laget en podcast om temaet

Frokostmøte om ytringsfrihet og varsling i offentlig sektor

Fritt Ord inviterer, sammen med Fafo til frokostmøte torsdag 22. juni kl, 8.30 i Fritt Ords lokaler. Tema er ytringsklima og varsling i offentlig sektor. Hvordan står det egentlig til med ytringskulturen i offentlig sektor? Begrenser arbeidsgivere ytringsfriheten? Tør arbeidstakere å melde ifra om kritikkverdige forhold? Det blir kommentarer fra Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger og Kristin Holm Jensen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Les mer og meld deg på

Innførte nytt varslersystem: Fikk 15 varslinger på 1,5 år

Kjell Gåsbakk i Møller Gruppen mener det er naivt å tro at det ikke også skjer ting i selskap som mener de er gode på etikk. Han forteller at de ikke hadde varslingsrutiner som fanget opp varslinger sentralt tidligere.

Les hele saken hos E24

Ingen ønsker en undertrykkende lydighetskultur

En av de vanskelige grenseoppgangene i de etiske diskusjonene er forholdet mellom varsling og ytringsfrihet. Det er ulike meninger om hvor fritt en ansatt kan ytre seg, det er selvsagt både lojalitetsplikt og taushetsplikt, men ytringsfriheten strekker seg lenger enn det mange tror. Det er forskjell på lydighet og lojalitet: og ingen ønsker en undertrykkende lydighetskultur, skriver Tora Aasland i denne kronikken. Hun er ledere av KS' etikkutvalg.

Les hele kronikken hos Kommunerevisoren

AKTUELT

Lovendringer om varsling

Ansatte som sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, skal bli bedre ivaretatt. Stortinget har vedtatt lovendringer. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) håper endringene vil føre til at flere våger å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
Les lovvedtaket hos Stortinget

Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

Varsling i arbeidslivet betyr at noen sier fra om ulovlige eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. De "blåser i fløyta" - whistleblowing på engelsk. Ytringsfrihet og varsling er beslektet. Gode ytringsbetingelser på arbeidsplassen dreier seg i bunn og grunn om mulighetene til å si fra om bekymringer og ytre seg kritisk, enten til leder eller kolleger, uten å risikere gjengjeldelse.

Ekspertutvalg om varsling

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på arbeidsmiljølovens regler om varsling. Det skal legge fram sin utredning 1. mars 2018. Utvalget skal blant annet vurdere om arbeidsmiljølovens regler har hensiktsmessige begreper og avgrensninger. Leder er Anne Cathrine Frøstrup, som er direktør i Statens Kartverk.

Om prosjektet

Denne nettsiden samler ulike ressurser om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet. Nettsiden vedlikeholdes av Stiftelsen Fritt Ord, men kan ikke gi råd i spesifikke varslersaker. Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur. 

Varsler, eventuelt fløyteblåser (fra engelsk whistleblower), er et nyord i norsk som betegner en person som avdekker og varsler om kritikkverdige forhold eller ulovligheter i selskaper, organisasjoner eller offentlige institusjoner der vedkommende har vært eller er ansatt eller involvert.