SØK

Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, slik som lovbrudd, brudd på forskrifter, interne regler eller retningslinjer. Denne nettsiden samler ulike ressurser om varsling  og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv, og oppdateres med relevante nyhetssaker og ny forskning på feltet. Les mer her.

Høringssvar til NOU 2018: 6

Høringssvar til NOU 2018: 6

Frist for høringssvar til NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern gikk ut 11. september. Innsendte høringsuttalelser foreligger på Regjeringen.no.

 

Arendalsuka 2018: Får vi et bedre varslervern?

Arendalsuka 2018: Får vi et bedre varslervern?

Varslerdebatt på Mediebåten tirsdag 14. august. Alle er enige om at varslervernet må styrkes. I mars la et regjeringsoppnevnt utvalg frem forslag til hvordan det kan skje. Men vil det hjelpe? Og hva trengs? Hvor langt er politikerne villige til å gå for å styrke varslerinstituttet? Høringsfristen går ut i september.

Program

Omtale hos Medier24

Youtube: Konferanse for Varsling og samfunnsansvar

Youtube: Konferanse for Varsling og samfunnsansvar

Opptak fra Konferanse for varsling og samfunnsansvar i Oslo 17. april 2018 er tilgjengelig på Youtube. Konferansen ble arrangert av Rettsgruppen for varsling og etikk.

Program

Rettsgruppen for varsling og etikk på Youtube

Varslingsutvalget - NOU 2018: 6

Varslingsutvalget - NOU 2018: 6

Varslingsutvalget leverte sin innstilling 15. mars 2018, «Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet» (NOU 2018: 6). Varslingsutvalgets mandat var å foreta en helhetlig gjennomgang av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og vurdere om det er behov for å foreslå lovendringer og/eller andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. Høringsfrist er 3. september 2018.

Varslingsutvalgets nettsted

Oversikt over forslag i NOU 2018: 6

Folkemøte om varsling på Litteraturhuset i Fredrikstad

Folkemøte om varsling på Litteraturhuset i Fredrikstad

Det å ta opp kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er vanskelig for mange. Det er ikke en lett vei å gå. Hva er det som gjør at varslere hylles med priser av noen og fryses ut av andre? Hva kan gjøres for å få mer åpenhet om de viktige tingene i arbeidslivet? Er lovverket godt nok eller må det en holdningsendring til? Og, hva skjer hvis varsling misbrukes?

Torsdag 28. september 2017 kl. 19 arrangeres det folkemøte om varsling på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Konferanse: «Varsling, ytringsfrihet og lojalitet i helsetjenesten» 20. til 21. november

Konferanse: «Varsling, ytringsfrihet og lojalitet i helsetjenesten» 20. til 21. november

Konferanse: «Varsling, ytringsfrihet og lojalitet i helsetjenesten» 20. til 21. november på Felix konferansesenter i Oslo.

Møt og lær av advokater, jurister, leger, sykepleiere, pressefolk og varslerne med stor faglig tyngde. Gjennom presentasjoner og praksiseksempler vil konferansen belyse ulike sider ved tematikken, og gi deltakerne mer kunnskap som grunnlag for å vite mest mulig om varsling, ytringsfrihet og lojalitet.

Se program og påmelding her.

AKTUELT

Lovendringer om varsling

Ansatte som sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, skal bli bedre ivaretatt. Stortinget har vedtatt lovendringer. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) håper endringene vil føre til at flere våger å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
Les lovvedtaket hos Stortinget

Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

Varsling i arbeidslivet betyr at noen sier fra om ulovlige eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. De "blåser i fløyta" - whistleblowing på engelsk. Ytringsfrihet og varsling er beslektet. Gode ytringsbetingelser på arbeidsplassen dreier seg i bunn og grunn om mulighetene til å si fra om bekymringer og ytre seg kritisk, enten til leder eller kolleger, uten å risikere gjengjeldelse.

Ekspertutvalg om varsling

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på arbeidsmiljølovens regler om varsling. Det skal legge fram sin utredning 1. mars 2018. Utvalget skal blant annet vurdere om arbeidsmiljølovens regler har hensiktsmessige begreper og avgrensninger. Leder er Anne Cathrine Frøstrup, som er direktør i Statens Kartverk.

Om prosjektet

Denne nettsiden samler ulike ressurser om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet. Nettsiden vedlikeholdes av Stiftelsen Fritt Ord, men kan ikke gi råd i spesifikke varslersaker. Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur. 

Varsler, eventuelt fløyteblåser (fra engelsk whistleblower), er et nyord i norsk som betegner en person som avdekker og varsler om kritikkverdige forhold eller ulovligheter i selskaper, organisasjoner eller offentlige institusjoner der vedkommende har vært eller er ansatt eller involvert.