SØK

Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, slik som lovbrudd, brudd på forskrifter, interne regler eller retningslinjer. Denne nettsiden samler ulike ressurser om varsling  og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv, og oppdateres med relevante nyhetssaker og ny forskning på feltet. Les mer her.

Folkemøte om varsling på Litteraturhuset i Fredrikstad

Folkemøte om varsling på Litteraturhuset i Fredrikstad

Det å ta opp kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er vanskelig for mange. Det er ikke en lett vei å gå. Hva er det som gjør at varslere hylles med priser av noen og fryses ut av andre? Hva kan gjøres for å få mer åpenhet om de viktige tingene i arbeidslivet? Er lovverket godt nok eller må det en holdningsendring til? Og, hva skjer hvis varsling misbrukes?

Torsdag 28. september 2017 kl. 19 arrangeres det folkemøte om varsling på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Konferanse: «Varsling, ytringsfrihet og lojalitet i helsetjenesten» 20. til 21. november

Konferanse: «Varsling, ytringsfrihet og lojalitet i helsetjenesten» 20. til 21. november

Konferanse: «Varsling, ytringsfrihet og lojalitet i helsetjenesten» 20. til 21. november på Felix konferansesenter i Oslo.

Møt og lær av advokater, jurister, leger, sykepleiere, pressefolk og varslerne med stor faglig tyngde. Gjennom presentasjoner og praksiseksempler vil konferansen belyse ulike sider ved tematikken, og gi deltakerne mer kunnskap som grunnlag for å vite mest mulig om varsling, ytringsfrihet og lojalitet.

Se program og påmelding her.

Kommuner bryter grunnloven

Kommuner bryter grunnloven

Kommunale sjefer bryter gang på gang Grunnloven når de irettesetter ansatte som har uttalt seg offentlig.

– Sivilombudsmannen har oppfordret kommunene til å rydde opp i interne regelverk som begrenser de ansattes rett til å uttale seg. Det arbeidet bør fortsette. Her bør alle offentlig sentralt plasserte ledere og tillitsvalgte gå gjennom reglementet, sier forskningssjef Sissel Trygstad i Fafo.

Les hele saken i Dagens Næringsliv.

Frokostmøte om varsling hos Fritt Ord

Frokostmøte om varsling hos Fritt Ord

Torsdag 22. juni arrangerte Fritt Ord og Fafo frokostmøte om varsling, ytringsfrihet og ytringskultur i offentlig sektor. Møtet var godt besøkt, med over 100 påmeldte blant annet fra offentlig sektor og forskningsmiljøene. Lenker til filmopptak av presentasjonene og den påfølgende paneldebatten, samt Power Point-presentasjonene brukt under møtet finnes nederst i denne saken.

Frokostmøte om ytringsfrihet og varsling i offentlig sektor

Frokostmøte om ytringsfrihet og varsling i offentlig sektor

Fritt Ord inviterer, sammen med Fafo til frokostmøte torsdag 22. juni kl, 8.30 i Fritt Ords lokaler. Tema er ytringsklima og varsling i offentlig sektor. Hvordan står det egentlig til med ytringskulturen i offentlig sektor? Begrenser arbeidsgivere ytringsfriheten? Tør arbeidstakere å melde ifra om kritikkverdige forhold? Det blir kommentarer fra Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger og Kristin Holm Jensen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer og meld deg på

Illustrasjon: Oda Sofie Granholt

Ny bok om ytringsvilkår i offentlig sektor

Hvor trekkes grensene i den offentlige debatten? Hva slags ytringer blir møtt med moralsk fordømmelse, skarp offentlig debatt eller simpelthen stille forbigåelse? Og hva er konsekvensene for dem som ytrer seg? Boka Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere er sluttresultatet av prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017, som er finansiert av Fritt Ord.

AKTUELT

Lovendringer om varsling

Ansatte som sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, skal bli bedre ivaretatt. Stortinget har vedtatt lovendringer. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) håper endringene vil føre til at flere våger å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
Les lovvedtaket hos Stortinget

Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

Varsling i arbeidslivet betyr at noen sier fra om ulovlige eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. De "blåser i fløyta" - whistleblowing på engelsk. Ytringsfrihet og varsling er beslektet. Gode ytringsbetingelser på arbeidsplassen dreier seg i bunn og grunn om mulighetene til å si fra om bekymringer og ytre seg kritisk, enten til leder eller kolleger, uten å risikere gjengjeldelse.

Ekspertutvalg om varsling

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på arbeidsmiljølovens regler om varsling. Det skal legge fram sin utredning 1. mars 2018. Utvalget skal blant annet vurdere om arbeidsmiljølovens regler har hensiktsmessige begreper og avgrensninger. Leder er Anne Cathrine Frøstrup, som er direktør i Statens Kartverk.

Om prosjektet

Denne nettsiden samler ulike ressurser om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet. Nettsiden vedlikeholdes av Stiftelsen Fritt Ord, men kan ikke gi råd i spesifikke varslersaker. Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur. 

Varsler, eventuelt fløyteblåser (fra engelsk whistleblower), er et nyord i norsk som betegner en person som avdekker og varsler om kritikkverdige forhold eller ulovligheter i selskaper, organisasjoner eller offentlige institusjoner der vedkommende har vært eller er ansatt eller involvert.