Organisasjoner

Hvem kan tilby råd og bistand i forbindelse med varsling? Her finner du en liste over relevante myndigheter og informasjon fra organisasjoner.

Advokatforeningen
Arbeidstilsynet
Datatilsynet
Finansklagenemnda
KS - kommunesektorens organisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
Petroleumstilsynet
Sivilombudsmannen
Utdanningsforbundet
Virke
Økokrim
Whistleblowing International Network