PROSJEKTER - 2017
ARKIV

Avslutningskonferanse for prosjektet Status for ytringsfriheten

Institutt for samfunnsforskning og Fritt Ord inviterer til avslutningskonferanse for prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017 og lansering av boken Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere på Litteraturhuset fredag 9. juni 2017 kl. 10.30–15.45.

Les mer hos Fritt Ord

Ytringsfrihetens kår i offentlig sektor

Forskningsstiftelsen Fafo skal, med støtte fra Fritt Ord, systematisere og analysere saker som har vært meldt inn og blitt behandlet av Sivilombudsmannen i perioden 2004-2016.

Status for ytringsfriheten i Norge

«Status for ytringsfriheten i Norge» 2015-2017 er en videreføring av forskningsprosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge 2013-2014 - Fritt Ords monitorprosjekt». Det ledes av Institutt for samfunnsforskning (ISF).

ARKIV