NYHETER - 2017
ARKIV
Folkemøte om varsling på Litteraturhuset i Fredrikstad

Folkemøte om varsling på Litteraturhuset i Fredrikstad

Det å ta opp kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er vanskelig for mange. Det er ikke en lett vei å gå. Hva er det som gjør at varslere hylles med priser av noen og fryses ut av andre? Hva kan gjøres for å få mer åpenhet om de viktige tingene i arbeidslivet? Er lovverket godt nok eller må det en holdningsendring til? Og, hva skjer hvis varsling misbrukes?

Torsdag 28. september 2017 kl. 19 arrangeres det folkemøte om varsling på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Konferanse: «Varsling, ytringsfrihet og lojalitet i helsetjenesten» 20. til 21. november

Konferanse: «Varsling, ytringsfrihet og lojalitet i helsetjenesten» 20. til 21. november

Konferanse: «Varsling, ytringsfrihet og lojalitet i helsetjenesten» 20. til 21. november på Felix konferansesenter i Oslo.

Møt og lær av advokater, jurister, leger, sykepleiere, pressefolk og varslerne med stor faglig tyngde. Gjennom presentasjoner og praksiseksempler vil konferansen belyse ulike sider ved tematikken, og gi deltakerne mer kunnskap som grunnlag for å vite mest mulig om varsling, ytringsfrihet og lojalitet.

Se program og påmelding her.

Kommuner bryter grunnloven

Kommuner bryter grunnloven

Kommunale sjefer bryter gang på gang Grunnloven når de irettesetter ansatte som har uttalt seg offentlig.

– Sivilombudsmannen har oppfordret kommunene til å rydde opp i interne regelverk som begrenser de ansattes rett til å uttale seg. Det arbeidet bør fortsette. Her bør alle offentlig sentralt plasserte ledere og tillitsvalgte gå gjennom reglementet, sier forskningssjef Sissel Trygstad i Fafo.

Les hele saken i Dagens Næringsliv.

Frokostmøte om varsling hos Fritt Ord

Frokostmøte om varsling hos Fritt Ord

Torsdag 22. juni arrangerte Fritt Ord og Fafo frokostmøte om varsling, ytringsfrihet og ytringskultur i offentlig sektor. Møtet var godt besøkt, med over 100 påmeldte blant annet fra offentlig sektor og forskningsmiljøene. Lenker til filmopptak av presentasjonene og den påfølgende paneldebatten, samt Power Point-presentasjonene brukt under møtet finnes nederst i denne saken.

Frokostmøte om ytringsfrihet og varsling i offentlig sektor

Frokostmøte om ytringsfrihet og varsling i offentlig sektor

Fritt Ord inviterer, sammen med Fafo til frokostmøte torsdag 22. juni kl, 8.30 i Fritt Ords lokaler. Tema er ytringsklima og varsling i offentlig sektor. Hvordan står det egentlig til med ytringskulturen i offentlig sektor? Begrenser arbeidsgivere ytringsfriheten? Tør arbeidstakere å melde ifra om kritikkverdige forhold? Det blir kommentarer fra Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger og Kristin Holm Jensen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer og meld deg på

Illustrasjon: Oda Sofie Granholt

Ny bok om ytringsvilkår i offentlig sektor

Hvor trekkes grensene i den offentlige debatten? Hva slags ytringer blir møtt med moralsk fordømmelse, skarp offentlig debatt eller simpelthen stille forbigåelse? Og hva er konsekvensene for dem som ytrer seg? Boka Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere er sluttresultatet av prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017, som er finansiert av Fritt Ord.

Foto: Hordaland fylkeskommune

Må lære mer om varsling

Én av de største utfordringene når det gjelder varsling, er mangel på kompetanse. Det gjelder både blant politikere og i samfunnet for øvrig, mener advokat Birthe Eriksen. Hun sitter i ekspertutvalget som neste år skal legge fram en offentlig utredning om varsling. Kommunal Rapport har laget en podcast om temaet

Innførte nytt varslersystem: Fikk 15 varslinger på 1,5 år

Innførte nytt varslersystem: Fikk 15 varslinger på 1,5 år

Kjell Gåsbakk i Møller Gruppen mener det er naivt å tro at det ikke også skjer ting i selskap som mener de er gode på etikk. Han forteller at de ikke hadde varslingsrutiner som fanget opp varslinger sentralt tidligere.

Les hele saken hos E24

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Ingen ønsker en undertrykkende lydighetskultur

En av de vanskelige grenseoppgangene i de etiske diskusjonene er forholdet mellom varsling og ytringsfrihet. Det er ulike meninger om hvor fritt en ansatt kan ytre seg, det er selvsagt både lojalitetsplikt og taushetsplikt, men ytringsfriheten strekker seg lenger enn det mange tror. Det er forskjell på lydighet og lojalitet: og ingen ønsker en undertrykkende lydighetskultur, skriver Tora Aasland i denne kronikken. Hun er ledere av KS' etikkutvalg.

Les hele kronikken hos Kommunerevisoren

Et godt ytringsklima krever hardt arbeid

Et godt ytringsklima krever hardt arbeid

Å skape et ytringsklima på arbeidsplassen der det å fremme kritikk og å varsle uten å bli møtt med represalier er ingen «quick fix». Det krever vilje, oppmerksomhet, opplæring og en god porsjon hard jobbing. Det skremmende mange som føler seg kneblet eller som blir dårlig behandlet dersom de kommer med kritikk eller varsler om forhold på jobben, heter det i denne kronikken som handler om ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren. Den er skrevet av Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård fra Fafo.

Les kronikken hos Kommunerevisoren

Må ikke blir rutiner som legges i en skuff

Må ikke blir rutiner som legges i en skuff

 - Regjeringen beveger seg i riktig retning av et bedre varslervern. Det som i dag ble lagt fram, er bra. Men det må følges opp, presiserer fagsjef og advokat i Unio, Henrik Dahle.

Mange ledere opplever kritikkverdige forhold

Mange ledere opplever kritikkverdige forhold

Over halvparten av deltakerne i Ledelsesbaromteret 2016 svarte at de hadde opplevd kritikkverdige forhold på jobben. Denne undersøkelsen utført av Arbeidsforskningsinstituttet omfatter ledere og mellomledere.

ARKIV