NYHETER - 2016
ARKIV
Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Krav om varslingsrutiner på arbeidsplassene og at reglene skal omfatte innleide arbeidstakere. Det er to forslag til endringer som regjeringen har kommet med. I tillegg kommer et forslag om en sterkere beskyttelse av varslerens identitet ved varsling til offentlige myndigheter.

Unio-leder Ragnhild Lied. Foto Unio/Sol Nodeland

Ønsker nasjonalt kunnskapssenter for varsling

Unio vil ha et nasjonalt kunnskapssenter for varslersaker. - For Unio er det viktig at vi får på plass en uavhengig instans som kan sikre habilitet og troverdighet i behandlingen av varslersaker. Det vil være positivt både for varsleren, arbeidsgiver og kontrollinstanser, sier Unio-leder Ragnhild Lied. En slik nøytral instans kan fungere som et varslerombud.

ARKIV