Retningslinjer/lovverk

Hvilke regler gjelder for varsling og varslere? Varslerinstituttet er ivaretatt av både lovverk og ulike retningslinjer. I denne oversikten finner du mer informasjon om hvem som kan varsle og i hvilke omstendigheter.

Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling?
Arbeidstilsynet om varsling
Varslingsplikt - hvem og hvordan?
Grunnlovens bestemmelse om ytringsfrihet
Ytringsfrihet og lojalitetsplikt
Varslingsrutiner i kommunene - eksempler fra KS
NHOs veileder om åpen bedriftskultur og varsling
Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten
Varsling og sensitive personopplysninger