NYHETER

Lovendringer om varsling

Tilbake
Anniken Hauglie. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD
Anniken Hauglie. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Ansatte som sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, skal bli bedre ivaretatt. Stortinget har vedtatt lovendringer. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) håper endringene vil føre til at flere våger å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
Les lovvedtaket hos Stortinget

Varslingsreglene skal samles i et eget kapittel i arbeidsmiljøloven. Reglene blir også utvidet til å gjelde innleide arbeidstakere. I tillegg går forslaget ut på at det i virksomheter med minst ti ansatte skal plikte å ha varslingsrutiner. Disse rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. I tillegg foreslås det visse minimumskrav til innhold i rutinene, blant annet om hvordan arbeidstakerne kan gå fram med et varsel, samt arbeidsgivers håndtering. Det foreslås en ny bestemmelse om å holde arbeidstakerens identitet skjult ved varsling til myndighetene.