NYHETER

Kommuner bryter grunnloven

Tilbake
Kommuner bryter grunnloven

Kommunale sjefer bryter gang på gang Grunnloven når de irettesetter ansatte som har uttalt seg offentlig.

– Sivilombudsmannen har oppfordret kommunene til å rydde opp i interne regelverk som begrenser de ansattes rett til å uttale seg. Det arbeidet bør fortsette. Her bør alle offentlig sentralt plasserte ledere og tillitsvalgte gå gjennom reglementet, sier forskningssjef Sissel Trygstad i Fafo.

Les hele saken i Dagens Næringsliv.

Under et frokostmøte i samarbeid med stiftelsen Fritt Ord 22.06.2017 la Fafo-forskerne fram en undersøkelse som viser at det ikke står så bra til med ytringskulturen i offentlig sektor. Interne reglementer legger ofte langt større begrensninger på de ansattes ytringsfrihet enn det Grunnloven tillater.

– Det stilles i mange tilfeller for sterke krav til de ansattes lojalitet. Vi har sett eksempel på at ansatte har fått påpakning fordi de har undertegnet debattinnlegg med navn og tittel. Hovedregelen er at det er greit, så lenge den ansatte ikke uttaler seg på vegne av kommunen, sier Trygstad.