NYHETER

Frokostmøte om varsling hos Fritt Ord

Tilbake
Frokostmøte om varsling hos Fritt Ord

Torsdag 22. juni arrangerte Fritt Ord og Fafo frokostmøte om varsling, ytringsfrihet og ytringskultur i offentlig sektor. Møtet var godt besøkt, med over 100 påmeldte blant annet fra offentlig sektor og forskningsmiljøene. Lenker til filmopptak av presentasjonene og den påfølgende paneldebatten, samt Power Point-presentasjonene brukt under møtet finnes nederst i denne saken.

På møtet la forsker Sissel Trygstad fra Fafo frem en undersøkelse av et utvalg av 18 saker om ytringsfrihet og varsling behandlet av Sivilombudsmannen. I tillegg har 2.000 kommunale ledere svart på en spørreundersøkelse om holdninger til ytringskultur og ytringsfrihet for offentlig ansatte. Hun har blant annet undersøkt hvorvidt arbeidstaker i sakene hadde opptrådd illojalt, om ytringene skadet arbeidsgiverens legitime og saklige interesser, og om arbeidsgivers reaksjoner var i samsvar med gjeldende regler.

Forsker Brita Bjørkelo holdt et innlegg om lederes rolle i varslersaker, og Professor David Lewis la frem en rekke erfaringer fra England og varslervernet der.

I paneldebatten deltok Trygstad, Bjørkelo, Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger og Kristin Holm Jensen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Opptak fra debattmøtet

Presentasjonen til Sissel Trygstad

Presentasjonen til Brita Bjørkelo

Presentasjonen til David Lewis

Kommuner bryter Grunnloven – intervju med Sissel Trygstad av NTB, 22. juni 2017