NYHETER

Frokostmøte om ytringsfrihet og varsling i offentlig sektor

Tilbake
Frokostmøte om ytringsfrihet og varsling i offentlig sektor

Fritt Ord inviterer, sammen med Fafo til frokostmøte torsdag 22. juni kl, 8.30 i Fritt Ords lokaler. Tema er ytringsklima og varsling i offentlig sektor. Hvordan står det egentlig til med ytringskulturen i offentlig sektor? Begrenser arbeidsgivere ytringsfriheten? Tør arbeidstakere å melde ifra om kritikkverdige forhold? Det blir kommentarer fra Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger og Kristin Holm Jensen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer og meld deg på