NYHETER

Folkemøte om varsling på Litteraturhuset i Fredrikstad

Tilbake
Folkemøte om varsling på Litteraturhuset i Fredrikstad

Det å ta opp kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er vanskelig for mange. Det er ikke en lett vei å gå. Hva er det som gjør at varslere hylles med priser av noen og fryses ut av andre? Hva kan gjøres for å få mer åpenhet om de viktige tingene i arbeidslivet? Er lovverket godt nok eller må det en holdningsendring til? Og, hva skjer hvis varsling misbrukes?

Torsdag 28. september 2017 kl. 19 arrangeres det folkemøte om varsling på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Arrangør: Høgskolen i Østfold og Litteraturhuset Fredrikstad
Sal: Egalia
Pris: Gratis
Lenke til Facebook-arrangement


Kjersti Lien Holte innleder debatten. Hun er førsteamanuensis ved avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Østfold, Fredrikstad, og har skrevet en doktorgrad med tittelen Hysj. En kritisk didaktisk relasjonsanalyse av Curriculum Silentium; den skjulte policyen for taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte.

I debatten deltar også Oline Lothe Hesselberg, Birthe Eriksen og Nils E. Øy.

Oline Lothe Hesselberg fra Ellingsøy i Ålesund er sykepleier. Hun havnet i et etisk dilemma da hun jobbet på Ammerudlunden sykehjem i Oslo. Det resulterte i at hun varslet om ulovlige turnuslister for ansatte. Hesselbergs innsats avdekket at hovedsakelig utenlandske arbeidstakere ble tilbudt uverdig boforhold og lovstridige arbeidsavtaler og lønnsforhold av sykehjemskjeden Adecco Helse, som var ansvarlig for driften av Ammerudlunden Sykehjem i Oslo inntil 2011. Det ble dokumentert at enkelte ansatte hadde arbeidsuker på inntil 84 timer, og uten at det ble utbetalt tarifflønn eller overtidskompensasjon. En rekke ansatte overnattet på feltsenger i sykehjemmets bomberom.

Dette ble starten på den såkalte Adecco-saken, da det i fortsettelsen ble avdekket liknende forhold ved flere andre institusjoner drevet av selskapet Adecco i ulike kommuner. I mars 2011 kunngjorde Adecco at selskapet avvikler all sykehjemsdrift i Norge. Hun mottok i 2011 ytrings- og varslingsprisen Stockmanns hammer for sin innsats. På arbeidsplassen fikk varslingen en mer blandet mottakelse.

Birthe Eriksen er advokat og arbeider særlig med arbeidsrett, kontraktsrett, personvern, økonomisk kriminalitet, selskapsrett og eierstyring og selskapsledelse. Hun driver også mye med kurs- og foredragsvirksomhet, både for offentlig og privat sektor. Hun underviser i arbeidsrett, markedsrett og etikk ved Høyskolen Kristiania.

Hun har doktorgrad fra 2016 i arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold, har publisert en rekke artikler innen arbeidsrett, selskapsrett, konkurranse og korrupsjon. I 2015 var hun redaktør for boken: Å bekjempe et samfunnsonde. Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur.

Birthe Eriksen er fra november 2016 medlem av det regjeringsnedsatte lovutvalget som skal gjennomgå arbeidsmiljølovens regulering av varslervernet. Hun har uttalt seg en rekke ganger til media om varslersaken i Fredrikstad.

Nils E. Øy er en norsk redaktør og journalist. Han var journalist og reportasjesjef i Fredriksstad Blad fra 1964 til 1977, og deretter nestleder ved Institutt for Journalistikk i Fredrikstad til 1984. Øy var redaktør i Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer fra 1984 til 1988, så ble han instituttleder ved Institutt for Journalistikk. Dette var han frem til 1996 da han tok over som generalsekretær Norsk Redaktørforening. Han gikk av med pensjon i 2013 og ble etterfulgt som generalsekretær av Arne Jensen.

Han ble i 2013 tildelt Fritt Ords honnør for sin «utrettelige kamp gjennom førti år for offentlighet, innsynsrett, redaksjonell selvstendighet og profesjonalitet, samt for oppbyggingen av et enestående fagarkiv på disse feltene»