NYHETER

Ekspertutvalg om varsling

Tilbake
Anne Cathrine Frøstrup. Bilde: Statens Kartverk
Anne Cathrine Frøstrup. Bilde: Statens Kartverk

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på arbeidsmiljølovens regler om varsling. Det skal legge fram sin utredning 1. mars 2018. Utvalget skal blant annet vurdere om arbeidsmiljølovens regler har hensiktsmessige begreper og avgrensninger. Leder er Anne Cathrine Frøstrup, som er direktør i Statens Kartverk.

Disse er med i utvalget:

Anne Cathrine Frøstrup, direktør i Statens Kartverk (leder) 

Henrik Dahle, advokat og fagsjef arbeidslivspolitikk i Unio

Tron Dalheim, advokat i Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Birthe Eriksen, advokat i Guide Advokat DA

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening

Stig Berge Matthiesen, professor ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Universitetet i Bergen

Katrine Rygh Monsen, advokat i Landsorganisasjonen i Norge

Jan Erik Skog, pensjonert elektriker og tidligere varsler i Unibuss-saken

Bente Stenberg-Nilsen, fagsjef i KS

Cathrine Opstad Sunde, advokat i Næringslivets Hovedorganisasjon

Les utvalgets mandat (pdf)
Les mer hos regjeringen.no