FORSKNING

Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus (2016)

Tilbake

I denne rapporten undersøkes det hvordan leger og sykepleiere vurderer sine muligheter for å ytre seg både internt og eksternt, og hva som skjer når det avdekkes kritikkverdige forhold. Rapporten finner du her.