FORSKNING

Varsling i Sandnes kommune Omfang, rutiner og håndtering

Tilbake

Høsten 2015 ble det gjennomført en undersøkelse blant de ansatte i Sandnes kommune. Tema var blant annet håndtering av varslingssaker. Funnene er oppsummert i Fafo-notatet: Varsling i Sandnes kommune. Omfang, rutiner og håndtering