FORSKNING

Varsling av avvik – en vanskelig balansekunst (2016)

Tilbake

Hensikten med å varsle om avvik er ikke å peke ut syndebukker, men å øke pasientsikkerheten. Likevel unnlater mange å melde fra om uønskete hendelser, viser en undersøkelse. Denne fagfellevurderte artikkelen er skrevet av Ingeborg Ulvund, Anne-Marie Mork Rokstad og Solfrid Vatne fra Høgskolen i Molde. Les artikkelen i Sykepleien