FORSKNING

Rapport fra Status for ytringsfriheten i Norge (2014)

Tilbake

I en rapport utgitt av Institutt for samfunnsforskning undersøker forfatterne ulike sider ved den norske ytringskulturen, blant annet knyttet til kulturell og religiøs pluralisme, digitalisering og inntog av globale kulturelle trender. Tittelen er "Status for ytringsfrihet i Norge"