FORSKNING

Ny kunnskapsstatus om varsling

Tilbake

Fafos forskningssjef Sissel C. Trygstad har laget en kunnskapsstus om varsling og varslingsprosesser, både i Norge og i en rekke andre land. Notatet er laget til det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal vurdere arbeidsmiljølovens varslingsbestemmelser.
Last ned notatet: Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser