FORSKNING

Med rett til å varsle. Rapport fra 2010

Tilbake

Drøyt to år etter at varslerbestemmelsene trådte i kraft ble 6000 arbeidstakere spurt om sine erfaringer med regelverket, varslingsrutiner på arbeidsplassen og i hvilken grad de har varslet om kritikkverdige forhold. Rapporten ble gitt ut av Fafo og har tittelen "Med rett til å varsle.... men hjelper det og er det lurt?"