FORSKNING

Klanderverdig atferd og varsling i norsk arbeidsliv

Tilbake

Studien fra 2008 så på utbredelse og omfang av kritikkverdige forhold og forseelser i norsk arbeidsliv, i tillegg til å kartlegge arbeidstakeres erfaringer med varsling om slike kritikkverdige forhold. Den ble gjennomført av Arbeidsgruppe for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK) ved Universitetet i Bergen. Les rapporten her