FORSKNING

Evaluering av varslerbestemmelsene (2014)

Tilbake

Drøye sju år etter varslingsbestemmelsene trådte i kraft ble de evaluert. Hovedinntrykket var at det var blitt tryggere å varsle. Videre at varslingsrutiner på arbeidsplassen er viktig og bør bli et krav i loven. Les hele rapporten: Evaluering av varslerbestemmelsene (Fafo-rapport 2014:5)