FORSKNING - 2017
ARKIV

Med rett til å varsle. Rapport fra 2010

Drøyt to år etter at varslerbestemmelsene trådte i kraft ble 6000 arbeidstakere spurt om sine erfaringer med regelverket, varslingsrutiner på arbeidsplassen og i hvilken grad de har varslet om kritikkverdige forhold. Rapporten ble gitt ut av Fafo og har tittelen "Med rett til å varsle.... men hjelper det og er det lurt?"

Klanderverdig atferd og varsling i norsk arbeidsliv

Studien fra 2008 så på utbredelse og omfang av kritikkverdige forhold og forseelser i norsk arbeidsliv, i tillegg til å kartlegge arbeidstakeres erfaringer med varsling om slike kritikkverdige forhold. Den ble gjennomført av Arbeidsgruppe for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK) ved Universitetet i Bergen. Les rapporten her

Arbeidsgivers tilrettelegging for varsling (2008)

Magnhild Eggen leverte i 2008 en masteroppgave ved Det juridiske fakultet med tittelen "Arbeidsgivers tilrettelegging for varsling".

ARKIV